Izjava o varnosti osebnih podatkov

VARNOST OSEBNIH PODATKOV: Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov

V družbi BP NEPREMIČNINE d.o.o. se zavedamo pomembnosti vaših osebnih podatkov, zato v področje vlagamo veliko pozornosti in naporov, da bi bili vaši osebni podatki ustrezno varovani in upravljani. Vaše zaupanje nam veliko pomeni, zato vam zagotavljamo, da bo podjetje BP NEPREMIČNINE d.o.o. vaše osebne podatke obdelovalo in varovalo v skladu z najnovejšimi standardi in zakonodajo iz tega področja.

Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov vas obvešča o vseh pomembnostih iz področja varstva osebnih podatkov. Pred podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov zato izjavo skrbno preberite.

Kaj so osebni podatki
Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.
Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa…

Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah…

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje BP NEPREMIČNINE d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, DŠ: SI58756272

Kje bodo vaši osebni podatki shranjeni in za koliko časa
Osebni podatki, ki jih bomo zbrali z vaše strani in na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronskih ali fizičnih zbirkah osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane ter do katerih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni v družbi BP NEPREMIČNINE d.o.o.
Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov
Vaše osebne podatke podjetje upravlja, zbira in obdeluje le:

 • na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja
 • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo
 • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

Za katere namene obdelujemo osebne podatke

Vaše osebne podatke podjetje upravlja, zbira in obdeluje zgolj za naslednje namene:

 • pošiljanja raznih akciji in novosti
 • za statistične namene

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

Katere vrste osebnih podatkov obdelujemo
V podjetju zbiramo naslednje vrste osebnih podatkov:

 • ime in priimek
 • naslov
 • pošta
 • telefonska številka
 • elektronski naslov
 • IP naslov

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov
Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo vaših osebnih podatkov za posamezen ali vse namene obdelave osebnih podatkov. Pravico imate preklicati dano soglasje na podlagi izjave za preklic soglasja za obdelovanje osebnih podatkov, ki se nahaja na koncu teh informacij.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naslov:
BP NEPREMIČNINE d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana ali na elektronski naslov info@avtodom-najem.si.

V primeru preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo podjetje vse vaše zbrane osebne podatke, izbrisalo ter jih takoj prenehalo obdelovati.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov
Pravica do izbrisa/pozabe
Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.
Od upravljavca imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov v zvezi z vami.
Upravljavec vas bo v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestil.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov
Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov
Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.
Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora
Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevati prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene tržena, bo upravljavec osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Zahtevo pošljete po pošti na naslov BP NEPREMIČNINE d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana ali na elektronski naslov info@avtodom-najem.si.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami
Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Kršitev varstva osebnih podatkov
V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe
Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov
Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

V primeru vseh vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo upravljavca na naslov:

BP NEPREMIČNINE d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210 Sežana
E-naslov: info@avtodom-najem.si
Spletna stran: www.avtodom-najem.si

Začni pogovor
1
💬 Ali potrebujete pomoč?
Pozdravljeni! 👋
Kako vam lahko pomagamo?